Historik

Trä har i århundraden varit ett viktigt bygg- och isoleringsmaterial för oss på de kalla delarna av vårt klot och kommer så även att vara i framtiden.

Förr i tiden

Genom träets lättillgänglighet och dess goda egenskaper som stommaterial och den naturliga isoleringsförmågan som trä har kunde våra förfäder genom timmerhusen bebygga de kalla delarna av vårt land, men det var tungt arbete och mycket materialkrävande.

Bild föreställande: historik 01
Bild föreställande: historik 02

Men utvecklingen gick framåt

På slutet av 1800-talet och början av 1900-talet påbörjades ett nytt sätt att bearbeta trä. Man började såga och hyvla timret till plank och reglar och på så sätt fick man lättare och tunnare konstruktioner. Sågspån och kutterspån togs då tillvara som isoleringsmaterial till dåtidens hus och fylldes i bjälklag, väggar och på vindar ända fram till 50-talet och delvis in på 60-talet.

Utvecklingen har gått framåt ytterligare

Dagens träfiberisolering i form av lösull har funnits över 35 år på marknaden som ett högeffektivt isoleringsmaterial som genom dagens blåsteknik med fördel används i de flesta träkonstruktioner som finns på marknaden, såsom bjälklag, väggar, snedtak och vindar. Träfibern är naturligtvis ett utmärkt material för tilläggsisolering av gamla vindar, bjälklag och ytterväggar.

Bild föreställande: historik 03
Bild föreställande: historik 04

Träfibern nu i tiden

Eftersom träfiberns råvara kommer direkt från växande skog är det min uppfattning att det är marknadens renaste och mest miljövänliga isoleringsmaterial. Genom att använda träfibern som isolering i våra hus medverka vi inte till någon miljöförstöring alls, för på platsen för den skog som används idag kommer ny skog att växa upp till glädje för våra barn och deras barn och kommande generationer precis så som timmerhusbyggarna lämnade skog till oss.